Som aktívnym členom Európskej spoločnosti pre výskum internetových intervencií (European Society for Research on Internet Interventions) (odkaz), prednášal som na vedeckých konferenciách vo Varšave, Bergen, Dubline a Grazi. Pracoval som päť rokov s klientmi s poruchami správania a emočnými poruchami so začiatkom v detstve a počas dospievania (ICD-10 F90 – F98) v multidisciplinárnom tíme vo Viedni, z toho posledné dva roky vo funkcií team-koordinátora. Aktuálne sa vzdelávam v psychoterapeutickom výcviku v schématerapii (odkaz), organizovanom Prvým inštitútom Schématerapie Českej republiky a Slovenska.