Čo je nyktofóbia?

Nyktofóbia alebo strach z tmy je úzkostná porucha charakterizovaná neprimerane silným strachom z tmy. Spúšťačom tohto strachu sú hypervigilantné (precitlivené) oblasti mozgu, ktoré sú zodpovedné za vnímanie a interpretáciu potenciálneho nebezpečenstva.

Nyktofóbia môže byť spustená dočasne, ak je napríklad naša psychika nestabilná, vystrašená nedávnymi udalosťami alebo aktuálne zameraná na obsah, ktorý mozog považuje za hrozbu. Určite poznáte pocit intenzívnejšej ostražitosti počas sledovania hororu. Pri nyktofóbii je však táto nepríjemná ostražitosť zovšeobecnená na ďalšie oblasti.

Nyktofóbia vyvoláva príznaky ako intenzívna dýchavičnosť, nadmerné potenie, nevoľnosť, sucho v ústach, pocit nevoľnosti, triaška, silné búšenie srdca, neschopnosť hovoriť alebo koncentrovať, či silný pocit vzdialenia od reality. Nyktofóbia tak môže byť fyzicky i psychicky závažne škodlivá, ak tieto príznaky nezmiznú.

Ako vzniká nyktofóbia?

Podobne ako pri iných úzkostných poruchách, aj pri vzniku nyktofóbie môže hrať rolu úzkostný rodič. Niektoré deti sa tak naučia báť sa už len tým, že pozorujú úzkostné reakcie rodičov v určitých situáciách. Príliš protektívny “helikoptérový” výchovný štýl môže tiež prispieť k vzniku tejto fóbie. Keďže niektorí dospelí a deti sú jednoducho náchylnejší k obavám kvôli svojej genetike, dedičnosť je tiež jeden z faktorov.

Ako dostať nyktofóbiu pod kontrolu?

Vo VIRTUO sa špecializujeme na redukciu nyktofóbie. Využívame pri tom najefektívnejšie metódy overené vedeckým výskumom a praxou. Poskytovaním informácií o procesoch v ľudskom organizme a zapojením inovatívnych techník Vám pomôžeme získať kontrolu nad Vašim strachom z tmy už po pár sedeniach. Počas sedení využívame osvedčenú techniku ​​konfrontácie s podnetom, ktorý vyvoláva úzkosť. V našom prípade sa konfrontácia deje vo virtuálnej realite a nasleduje až po vzájomnej dohode. Veľkou výhodou je, že ste po celý čas v bezpečí a v rukách odborníka, ktorý Vás krok za krokom vyvedie von z bludného kruhu negatívnych myšlienok a obáv.

Dôležitým krokom na Vašej ceste k zdraviu je uvedomiť si, že všetky fyziologické a psychologické reakcie sa dejú podľa určitých vzorcov. Aj vyhýbavé správanie je návyk, ktorý je možné zmeniť. Taktiež existujú účinné stratégie, ktoré pomáhajú v nepríjemných situáciách reagovať pokojnejšie. Vo VIRTUO sa v priebehu sedení postupne naučíte, že situácie spôsobujúce úzkosť sú v skutočnosti menej nebezpečné, ako sa na prvý pohľad zdá. Tiež sa dozviete čo je vlastne strach, ako vzniká a prečo sa stal Vašim častým spoločníkom. Osvojíte si efektívne techniky, vďaka ktorým bude Vaša úzkostná porucha čoskoro minulosťou. Pracujeme spôsobom, ktorý si vyžaduje Vašu aktívnu spoluprácu, pričom sa vždy zameriavame na Vašu konkrétnu situáciu. Naučíme Vás aplikovať efektívne relaxačné metódy, mentálne stratégie a behaviorálne cvičenia, ktoré Vám pomôžu úspešne zvládnuť Váš strach z tmy.

Nyktofóbia nezmizne sama od seba, naopak má tendenciu sa časom zhoršovať. Čím skôr postihnutí začnú s konzultáciami, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa jej natrvalo a úplne zbavia. Napriek tomu, že sa dá nyktofóbie úspešne zbaviť už v priebehu niekoľkých sedení, väčšina postihnutých pomoc nevyhľadáva.