Častý a nadmerný stres môže prispieť k zhoršeniu výkonov v práci či škole a negatívne sa prejavuje aj v súkromnom živote a medziľudských vzťahoch.

Vo VIRTUO Vám pomôžeme dostať pod kontrolu stres v podobe nadmerného strachu zo skúšok, písomných úloh, testovaní, či ústnych odpovedí. Zlepšíte si komunikáciu a vystupovanie v kolektíve a naučíte sa stáť si za svojím názorom.

Rovnako sa zameriavame aj na nacvičovanie účinných stratégií pri šikanovaní. Vaše dieťa sa u nás naučí správne reagovať na neadekvátne reakcie od okolia, či už v triede alebo počas voľnočasových aktivít.

Naučíme Vás efektívne relaxačné metódy a pomôžeme Vám správne upraviť Váš spánkový režim.