About me

Martin Polák, MSc.

I studied psychology with the focus on clinical psychology and psychotherapy research at the University of Trnava, Ludwig-Maximilians-University of Munich, University of Graz and University of Vienna. My dissertation research deals with the latest trends in effectiveness and implementation of the new forms of cognitive-behavioral therapy. In my current research project, I investigate the efficacy of Virtual Reality Exposure Therapy (Virtual Reality Exposure TherapyVRET) and internet-based CBT (iCBT) in the treatment of anxiety disorders, in collaboration with the leading experts in the field, professor Per Carlbring and professor Gerhard Andersson. I am a member of the European Society for Research on Internet Interventions, with oral presentations at scientific conferences in Warsaw, Bergen, Dublin and Graz. For five years I worked with clients with behavioral and emotional disorders with onset occurring in childhood and adolescence (ICD-10 F90 - F98) in a multidisciplinary team in Vienna, for the last two years as team-coordinator. I am currently undergoing training in Schema therapy, organized by The First Schema Therapy Institute of Czech Republic and Slovakia.


FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

From the evolutionary point of view, fear is one of the oldest and strongest emotions. We experience fear at the thoughts-level, but it also triggers a strong bodily reaction. When facing danger, a special brain-area known as amygdalais activated. In order to trigger a response to the stimulus that caused fear, amygdala sends signals to the nervous system. As a result, the body immediately releases stress hormones such as cortisol and adrenaline, increases blood pressure and heart rate. Our breathing speeds up and the blood flow changes. The blood flows into the limbs, which allows the much-needed arousal and fast movement. Our body thus prepares for an ancient automatic reaction – fight or flight. If the fear becomes too strong or if there is no way to escape, individuals get stuck in an unpleasant paralysis, also known as freeze.
Fear is a natural reaction to certain events, objects or situations we get in contact with over the course of life. However, if it begins to interfere with the ability to function normally and start causing a long-term decline in the quality of our life, it is time to talk about phobia or anxiety disorder. Phobias belong to a group of anxiety disorders. A simple definition of phobias could be that they present an "excessive fear of harmless objects or situations that lasts long enough to significantly interfere with the quality of life". It is quite understandable for you to experience a slight restlessness of even fear in a gloomy cellar, after you watched a horror movie. Such reaction is completely appropriate. However, if a mere thought of staying in a cellar of any dark room causes you a great deal of stress for several months, this clearly is a phobic reaction.
Vo VIRTUO našim klientom pomáhame čo najskôr získať kontrolu nad ich fóbiami alebo úzkosťami. Využívame pritom najefektívnejšie metódy overené rokmi vedeckého výskumu a praxe. Sme presvedčení, že len ten kto rozumie svojmu strachu ho môže aj efektívne poraziť. Pri opätovnom získaní kontroly nad strachom je preto dôležité porozumieť tomu, že sa všetky Vaše telesné a psychické reakcie v nepríjemných situáciách dejú podľa určitých vzorcov. Aj vyhýbanie sa obávaným situáciám je návyk, ktorý v skutočnosti udržuje bludný kruh fóbie a úzkosti. Tieto vzorce, ktoré sú vo väčšine prípadov neproduktívne, je však možné zmeniť. Taktiež sa u nás naučíte efektívne techniky, ktoré Vám pomôžu v nepríjemných situáciách reagovať pokojnejšie. Naučíte sa úspešne zvládať nepríjemné telesné reakcie ako zrýchlený tep, pocit slabosti, závraty alebo točenie hlavy, potenie, chvenie, či dýchavičnosť. Získate kontrolu nad katastrofickými myšlienkami a scenármi, ktoré Vás počas panických stavov sprevádzajú. Vo VIRTUO počas konzultácií postupne zistíte, že situácie spôsobujúce úzkosť sú v skutočnosti menej nebezpečné, ako sa na prvý pohľad zdá. Keď budete všetky potrebné techniky ovládať, začnete svoj strach konfrontovať. Azda najväčšou výhodou je, že môžete čeliť Vášmu strachu v kompletne bezpečnom prostredí virtuálnej reality. Cieľom sedení je naučené techniky a stratégie aplikovať do bežného života a znovu žiť naplno a uvoľnene.
Najlepší spôsob ako dostať svoj strach pod kontrolu je čeliť mu. Každý z nás už určite počul túto vetu. Konfrontácia s objektom alebo situáciou ktorá vyvoláva strach je aj podľa vedeckých výskumov najefektívnejšou metódou, ako získať kontrolu nad nadmerným strachom. Pre postihnutých je však často už len samotná myšlienka na obávanú situáciu ťažko únosná. Vedecké štúdie ale potvrdzujú, že takýto spôsob myslenia bráni v pokroku a ceste von z bludného fobického kruhu. Virtuálna realita je moderná a inovatívna technológia, ktorej efektivita je známa už od 90. rokov minulého storočia. V kontexte fóbií a úzkosti predstavuje veľmi praktický medzistupeň medzi rozhovorom o obávanej situácii a konfrontáciou v reálnom živote. Vo virtuálnej realite je možné čeliť obávaným objektom alebo situáciám v bezpečnom, kontrolovanom a predvídateľnom prostredí. Intenzitu situácie je možné individuálne prispôsobiť klientovi a konfrontácia s obávanou situáciou sa opakuje tak dlho, kým strach neklesne na požadovanú úroveň. Takto klienti postupne získavajú kontrolu nad úzkosťou a zisťujú, že sú opäť schopní žiť život uvoľnenejšie a radostnejšie.
Konfrontácia s obávanými objektmi alebo situáciami vo virtuálnej realite má oproti tradičnej konfrontácii naživo niekoľko nesporných výhod. Ak máte napríklad nadmerný strach z výšok, nemusíte ísť na vyvýšené miesta a konfrontovať tam svoj strach. Stačí ak ostanete sedieť v kresle, nasadíte si virtuálne okuliare a prostredníctvom simulácie sa môžete ocitnúť skoro kdekoľvek. Zistenia z vedeckého výskumu zároveň dokazujú výraznú redukciu úzkosti už po približne 10 sedeniach, čo robí túto metódu automaticky časovo a finančne najefektívnejšiu. Znamená to, že virtuálna realita priamo šetrí time and money klientov. Navyše, táto metóda umožňuje flexibilné simulovanie jednotlivých scenárov a dá sa aplikovať pri veľmi širokej škále situácií, čo by v realite bolo logisticky alebo ekonomicky veľmi náročné, či priam nemožné. Napríklad pri nadmernom strachu z lietania môžu byť nástup do lietadla, samotný priebeh letu alebo pristátie opakované toľko krát, koľko je potrebné. Vedecké štúdie tiež potvrdzujú, že táto metóda je vysoko preferovaná medzi mladými ľuďmi, ale aj klientmi so špecifickými fóbiami ako sú napríklad strach z rozprávania pred skupinou ľudí, jazdenie autom, lekárske vyšetrenie a odber krvi, atď.
Aj keď hlavne staršie generácie majú tendenciu vnímať virtuálnu realitu ako niečo neznáme a potenciálne nebezpečné, zážitok vo virtuálnej realite je absolútne bezpečný. Virtuálna realita je na vzostupe už dlhé roky, väčšina ľudí ju má však spojenú s počítačovými hrami alebo simuláciou pre cvičných pilotov. VIRTUO je spolu s ďalšími centrami po svete dôkazom, že jej využitie je naozaj všestranné. Ak máte stále ťažkosti s konceptom virtuálnej reality, predstavte si nasadenie okuliarov pre virtuálnu realitu ako pobyt v malom kine, kde sedíte v prvej rade a pred očami Vám beží filmová scéna. Ak ste niekedy navštívili kino a použili 3D okuliare, vlastne ste mali niečo ako zážitok virtuálnej reality. Príliš dlhý pobyt vo virtuálnej realite môže u niektorých ľudí spôsobiť mierne točenie hlavy a prípadnú nevoľnosť, ktorá ale po pár minútach prejde.


Plan and pricing

Our treatment plan usually includes ten 50-minute sessions, during which most anxiety disorders can be treated effectively. However, it is important for us to provide you with as much time as you really need.

1. session Exploration of the problem & treatment goal setting
2. – 4.  session: Knowledge and techniques acquisition
5. – 9. session: Training in virtual reality
10. session: Completion

We offer block-scheduled sessions spread over two to three days for clients with travel issues.

Normal session

50
  • Duration: 50 min.

Online session

50
  • Duration: 50 min.

Reduced session

40
  • Duration: 50 min.

Control session

No fee
  • Duration: 50 min.

Articles


REFERENCESCONTACT


Get in touch


Contact

+421 915 546 098

info@virtuo.sk


Opening hours

MON: 9:00 – 19:00
TUE: 9:00 – 19:00
WED: 9:00 – 19:00
THU: 9:00 – 19:00
FRI: 9:00 – 16:00
SAT: on request


Address

Seberíniho 1765/9

3rd floor, door 321

Bratislava
821 03

Parking possibility in the hotel's parking lot


Map


PARTNERS