Mindfulness alebo všímavosť je základná ľudská schopnosť byť plne prítomný, vedomý si toho, kde sme a čo robíme. Tento stav je opakom prílišnej reaktivity alebo ochromenia z toho, čo sa deje okolo nás.

Cvičenie v mindfulness alebo všímavosti je jeden zo spôsobov, ako venovať zdravú pozornosť prítomnému okamihu. Tréning v tejto metóde pomáha ľuďom lepšie si uvedomovať svoje myšlienky, pocity a telesné vnemy, takže namiesto toho, aby nimi boli ohromení, sú schopní lepšie ich zvládať. Precvičovanie všímavosti tak ponúka väčší prehľad o emóciách, zvýšuje pozornosť, koncentráciu a zlepšuje vzťahy.

Mindfulness predstavuje skvelý spôsob prevencie pred duševnými ochoreniami, ale funguje aj ako efektívna metóda pre tých, ktorí chcú zlepšiť svoje duševné zdravie a pohodu.