Čo je agorafóbia?

Agorafóbia alebo strach z verejných priestorov predstavuje neprimerané obavy, že sa postihnutý dostane do situácie z ktorej by mohlo byť nepríjemné alebo náročné uniknúť. Úzkosť sa tak môže objavovať v rozličných miestach ako supermarkety, nákupné centrá, električky, vlaky, lietadlá či letiská. Ľuďom trpiacim agorafóbiou sa však postupom času môže zdať hrozivé akékoľvek verejné miesto, dokonca aj prázdny park alebo tichá galéria. Aj samotný pobyt mimo domova tak môže predstavovať zdanlivo neprekonateľný problém. To, čoho sa postihnutí obávajú, je zažiť v týchto situáciách panický záchvat a zostať vystavený jeho príznakom.

Ako vzniká agorafóbia?

Tak ako pri iných úzkostných poruchách je aj vznik agorafóbie spojený s viacerými potenciálnymi spúšťačmi. Odborníci na duševné zdravie sa domnievajú, že za vznikom tejto poruchy je v prvom rade nadmerný strach z fyzických a psychických príznakov úzkosti, alebo zo straty kontroly či strápnenia sa. Osoba s agorafóbiou sa tak cíti nútená vyhýbať sa potenciálne nebezpečným miestam, pretože sa bojí, že by v nich opäť mohla zažiť silnú úzkosť alebo záchvat paniky.

Ako dostať agorafóbiu pod kontrolu?

Vo VIRTUO poskytujeme klientom rýchlu úľavu od nadmerného strachu z pobytu na verejnosti a panických atakov. Využívame pri tom najefektívnejšie metódy overené vedeckým výskumom a praxou. Poskytovaním informácií o dôležitých procesoch v ľudskom organizme a zapojením inovatívnej technológie virtuálnej reality Vám pomôžeme získať kontrolu nad Vašim strachom už po pár sedeniach. Dôležitým krokom na Vašej novej ceste k zdraviu je uvedomiť si, že Vaše telesné a psychické reakcie v nepríjemných situáciách sa dejú podľa určitých vzorcov, ktoré je možné zmeniť. Vyhýbavé správanie je nefunkčný návyk udržujúci Vašu poruchu, ktorý sa v skutočnosti dá úspešne zmeniť. Taktiež Vás naučíme techniky, ktoré Vám pomôžu v nepríjemných situáciách reagovať pokojnejšie. Vo VIRTUO počas konzultácií postupne zistíte, že situácie spôsobujúce úzkosť sú v skutočnosti menej nebezpečné, ako sa na prvý pohľad zdá. Vedecké výskumy potvrdzujú, že čím skôr postihnutí začnú s konzultáciami, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa tejto poruchy natrvalo a úplne zbavia. Neváhajte a kliknite sem.
 

Čo je akrofóbia?

Akrofóbia je veľmi časté ochorenie, ktoré sa vzťahuje na iracionálny strach z výšok. Odborný termín pochádza z gréckych slov „acron“, čo znamená výška a „phobos“, čo znamená strach. Ľudia s akrofóbiou pociťujú vo vyšších nadmorských výškach významné nepohodlie, ako napríklad závraty alebo nervozitu. U osôb s veľmi rozvinutými príznakmi môžu byť strach a úzkosť vyvolané už aj pri pomyslení na prechod cez most alebo pri zhliadnutí fotografie hôr či údolia, čoho dôsledkom je negatívne ovplyvnená denná produktivita či fyzická kondícia.

Ako vzniká akrofóbia?

Dôvody vzniku akrofóbie sa dajú zredukovať na prirodzený strach z potenciálneho pádu a zranenia, ktorý sa ale rozvinul do obmedzujúcej intenzity. Je normálne a prirodzené, že ľudia majú rešpekt a na vyvýšených miestach sa pohybujú opatrne. U ľudí s akrofóbiou je však strach z týchto situácií nereálny a nadmerný. Rovnako ako všetky fóbie, aj akrofóbia sa javí ako prílišná odpoveď organizmu na strach. Niektorí odborníci sa domnievajú, že to môže byť naučená reakcia na predchádzajúci nepríjemný pád, ako aj opakovanie reakcie, ktorú postihnutí videli napríklad u svojich rodičov.

Ako dostať akrofóbiu pod kontrolu?

Vo VIRTUO poskytujeme klientom rýchlu úľavu od nadmerného strachu z výšok. Využívame pri tom najefektívnejšie metódy overené vedeckým výskumom a praxou. Poskytovaním informácií o dôležitých procesoch v ľudskom organizme a zapojením inovatívnej technológie virtuálnej reality Vám pomôžeme získať kontrolu nad Vašim strachom už po pár sedeniach. Dôležitým krokom na Vašej novej ceste k zdraviu je uvedomiť si, že Vaše telesné a psychické reakcie v nepríjemných situáciách sa dejú podľa určitých vzorcov, ktoré je možné zmeniť. Vyhýbavé správanie je nefunkčný návyk udržujúci Vašu poruchu, ktorý sa v skutočnosti dá úspešne zmeniť. Taktiež Vás naučíme techniky, ktoré Vám pomôžu v nepríjemných situáciách reagovať pokojnejšie. Vo VIRTUO počas konzultácií postupne zistíte, že situácie spôsobujúce úzkosť sú v skutočnosti menej nebezpečné, ako sa na prvý pohľad zdá. Vedecké výskumy potvrdzujú, že čím skôr postihnutí začnú s konzultáciami, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa tejto poruchy natrvalo a úplne zbavia. Neváhajte a napíšte nám hneď.
 

Čo je amaxofóbia?

Strach zo šoférovania, označovaný tiež ako amaxofóbia, je typ fóbie, ktorá zahŕňa pretrvávajúci a intenzívny strach z riadenia vozidla. Vyznačuje sa výrazným utrpením pri pomyslení na vedenie vozidla, ako aj úsilím vyhnúť sa tejto aktivite. Niektorí ľudia pociťujú úzkosť alebo strach, keď sú pasažiermi v automobile, iní sa boja jazdy v konkrétnych situáciách, ako sú napríklad mosty, tunely, jazda v noci, pri vysokej rýchlosti, či zmena alebo zlučovanie jazdných pruhov.

Ako vzniká amaxofóbia?

Jednou z najbežnejších obáv spojených s touto fóbiou je strach z panického záchvatu počas jazdy. Ak postihnutí zažili pri šoférovaní záchvat paniky, je veľká pravdepodobnosť, že  potom majú výrazný strach z toho, že sa to stane znova. To vedie niektorých ľudí k tomu, že úplne prestali viesť vozidlo. Ďalšie príčiny nadmerného strachu zo šoférovania môžu zahŕňať aj predchádzajúce negatívne skúsenosti s dopravnými nehodami, zážitok stratenia sa na cestách, cestovanie v hustej premávke, sledovanie či účasť na dopravnej nehode, ale aj nedostatok dôvery vo vlastné vodičské schopnosti.

Ako dostať amaxofóbiu pod kontrolu?

Vo VIRTUO poskytujeme klientom rýchlu úľavu od nadmerného strachu zo šoférovania. Využívame pri tom najefektívnejšie metódy overené vedeckým výskumom a praxou. Poskytovaním informácií o dôležitých procesoch v ľudskom organizme a zapojením inovatívnej technológie virtuálnej reality Vám pomôžeme získať kontrolu nad Vašim strachom už po pár sedeniach. Dôležitým krokom na Vašej novej ceste k zdraviu je uvedomiť si, že Vaše telesné a psychické reakcie v nepríjemných situáciách sa dejú podľa určitých vzorcov, ktoré je možné zmeniť. Vyhýbavé správanie je nefunkčný návyk udržujúci Vašu poruchu, ktorý sa v skutočnosti dá úspešne zmeniť. Taktiež Vás naučíme techniky, ktoré Vám pomôžu v nepríjemných situáciách reagovať pokojnejšie. Vo VIRTUO počas konzultácií postupne zistíte, že situácie spôsobujúce úzkosť sú v skutočnosti menej nebezpečné, ako sa na prvý pohľad zdá. Vedecké výskumy potvrdzujú, že čím skôr postihnutí začnú s konzultáciami, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa tejto poruchy natrvalo a úplne zbavia. Neváhajte a kontaktujte nás hneď.

Čo je arachnofóbia?

Arachnofóbia alebo aj nadmerný a iracionálny strach z pavúkov, je jedným z najbežnejších typov špecifických fóbií. Aj keď sú dospelí jednotlivci trpiaci arachnofóbiou schopní rozpoznať, že ich strach z pavúkov je nadmerný, deti tento rozdiel povedať nevedia. Príznaky typické pre arachnofóbiu vo väčšine prípadov nastávajú pri zhliadnutí pavúka, alebo aj všetkého čo naznačuje, že by pavúk mohol byť nablízku. Tieto príznaky môžu zahŕňať nadmerný strach z uhryznutia alebo otrávenia pavúkom, intenzívnu úzkosť, záchvaty paniky, mdloby, zvracanie alebo stratu kontroly nad močovým mechúrom. Ako dôsledok sa postihnutí začnú vyhýbať predpokladaným miestam výskytu pavúkov, ako sú záhrady, pivnice, alebo kúty.

Ako vzniká arachnofóbia?

Rovnako ako u iných fóbií, aj arachnofóbia sa môže u človeka vyvinúť v dôsledku observačného učenia. Ak sú napríklad malé deti svedkami situácií, kedy rodičia pri kontakte s pavúkmi kričia alebo utekajú preč, zanechá to v nich silný dojem. Niektorí odborníci sa domnievajú, že strach z pavúkov je ovplyvňovaný aj kultúrnym priestorom. Aj keď sa napríklad niektorých oblastiach Afriky ľudia veľkých pavúkov obávajú, v južnej Afrike sú súčasťou jedálnička. A v takej Kambodži patria pavúky k národnému jedlu. Ak máte traumatickú skúsenosť s pavúkom a zažili ste napríklad uhryznutie, je tiež pravdepodobnejšie, že sa u vás vyvinie arachnofóbia.

Ako dostať arachnofóbiu pod kontrolu?

Vo VIRTUO poskytujeme klientom rýchlu úľavu od nadmerného strachu z pavúkov. Využívame pri tom najefektívnejšie metódy overené vedeckým výskumom a praxou. Poskytovaním informácií o dôležitých procesoch v ľudskom organizme a zapojením inovatívnej technológie virtuálnej reality Vám pomôžeme získať kontrolu nad Vašim strachom už po pár sedeniach. Dôležitým krokom na Vašej novej ceste k zdraviu je uvedomiť si, že Vaše telesné a psychické reakcie v nepríjemných situáciách sa dejú podľa určitých vzorcov, ktoré je možné zmeniť. Vyhýbavé správanie je nefunkčný návyk udržujúci Vašu poruchu, ktorý sa v skutočnosti dá úspešne zmeniť. Taktiež Vás naučíme techniky, ktoré Vám pomôžu v nepríjemných situáciách reagovať pokojnejšie. Vo VIRTUO počas konzultácií postupne zistíte, že situácie spôsobujúce úzkosť sú v skutočnosti menej nebezpečné, ako sa na prvý pohľad zdá. Vedecké výskumy potvrdzujú, že čím skôr postihnutí začnú s konzultáciami, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa tejto poruchy natrvalo a úplne zbavia. Neváhajte a kontaktujte nás hneď.

Čo je aviofóbia?

Aviofóbia alebo aj strach z lietania je jednou z najčastejších špecifických fóbií, postihujúci asi dve až sedem percent populácie. Diagnostické kritériá pre túto fóbiu naznačujú, že ľudia postihnutí aviofóbiou zažívajú intenzívny strach a úzkosť počas letu lietadlom, alebo už počas čakania na odlet, čo predstavuje reakciu neprimeranú skutočnému nebezpečenstvu. Ľudia trpiaci touto fóbiou sa tiež aktívne vyhýbajú lietaniu, a celkovo im ich fóbia významne zhoršuje kvalitu života. Aj keď väčšina aviofobikov vie, že v skutočnosti nie je potrebné sa obávať a už len cesta na letisko autom je štatisticky nebezpečnejšia ako samotný let, ich strach stále pretrváva. Ľudia so strachom z lietania tak často vynakladajú nemalé finančné a časovo náročným úsilie len aby sa vyhli lietaniu. Pokým lietadlom ste v Londýne za približne dve hodiny, vlakom to z Bratislavy potrvá aj 20.

Ako vzniká aviofóbia?

Jedným z faktorov ktorý prispieva k nadmerného strachu z lietania môže byť príliš negatívna interpretácia leteckých havárií, ktoré máme možnosť vidieť v televízii alebo novinách. Aj neustále sa zvyšujúce bezpečnostné opatrenia na letiskách, dlhé čakanie v rade, telesné prehliadky či röntgenové skenery môžu u niektorých ľudí zintenzívniť pocit úzkosti. Rovnako však môžu k vzniku aviofóbie prispievať aj nepríjemné skúsenosti z minulosti, ako napríklad let so silnými turbulenciami. Naučené správanie ako reakcia na rodiča, ktorý sám prežíval v kontexte lietania úzkosť je tiež jedna z možných príčin vzniku tejto fóbie.

Ako dostať aviofóbiu pod kontrolu?

Vo VIRTUO poskytujeme klientom rýchlu úľavu od nadmerného strachu z lietania. Využívame pri tom najefektívnejšie metódy overené vedeckým výskumom a praxou. Poskytovaním informácií o dôležitých procesoch v ľudskom organizme a zapojením inovatívnej technológie virtuálnej reality Vám pomôžeme získať kontrolu nad Vašim strachom už po pár sedeniach. Dôležitým krokom na Vašej novej ceste k zdraviu je uvedomiť si, že Vaše telesné a psychické reakcie v nepríjemných situáciách sa dejú podľa určitých vzorcov, ktoré je možné zmeniť. Vyhýbavé správanie je nefunkčný návyk udržujúci Vašu poruchu, ktorý sa v skutočnosti dá úspešne zmeniť. Taktiež Vás naučíme techniky, ktoré Vám pomôžu v nepríjemných situáciách reagovať pokojnejšie. Vo VIRTUO počas konzultácií postupne zistíte, že situácie spôsobujúce úzkosť sú v skutočnosti menej nebezpečné, ako sa na prvý pohľad zdá. Vedecké výskumy potvrdzujú, že čím skôr postihnutí začnú s konzultáciami, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa tejto poruchy natrvalo a úplne zbavia. Neváhajte a kontaktujte nás hneď.

Čo je generalizovaná úzkostná porucha?

Generalizovaná úzkostná porucha je pomerne častá psychická porucha, ktorá na Slovensku postihuje približne 4% populácie. Ľudí s generalizovanou úzkostnou poruchou neustále trápia obavy a pochybnosti vo forme strašidelných očakávaní a katastrofických scenárov. Tieto sa môžu vzťahovať na všetky oblasti života, počnúc ekonomickou a pracovnou situáciou, cez vzťahovú oblasť, zdravie, politiku či budúcnosť. Postihnutí pritom dlhodobo nedokážu zahnať svoje obavy a ich odstránenie považujú za nesmierne ťažké alebo priam nemožné. Generalizovaná úzkostná porucha často nie je správne rozpoznaná a mnoho pacientov zostáva bez účinnej liečby. Dôvodom je aj fakt, že na rozdiel od konkrétnych fóbií, obavy vyskytujúce sa pri všeobecnej úzkostnej poruche nemusia byť nevyhnutne nereálne. Postihnutí touto poruchou tak pociťujú viacero psychických a fyzických príznakov, vrátane svalového napätia, nepokoja, podráždenosti, bolesti hlavy, problémov s koncentráciou alebo s prázdnou mysľou, zvýšenej srdcovej frekvencie a krvného tlaku, potenia, pocitu nevoľnosti alebo choroby, či porúch spánku. Ako vzniká generalizovaná úzkostná porucha?
Rovnako ako pri mnohých iných psychických poruchách, príčina generalizovanej úzkostnej poruchy vyplýva z komplexnej interakcie biologických, psychologických a sociálnych faktorov, ktoré môžu zahŕňať nerovnováhu v chémii a fungovaní mozgu, genetické faktory, rozdiely vo vnímaní hrozby alebo aj vývoj osobnosti jednotlivca.

Ako dostať generalizovanú úzkostnú poruchu pod kontrolu?

Vo VIRTUO poskytujeme klientom rýchlu úľavu od nadmerného strachu a obáv. Využívame pri tom najefektívnejšie metódy overené vedeckým výskumom a praxou. Poskytovaním informácií o dôležitých procesoch v ľudskom organizme a zapojením inovatívnej technológie virtuálnej reality Vám pomôžeme získať kontrolu nad Vašim strachom už po pár sedeniach. Dôležitým krokom na Vašej novej ceste k zdraviu je uvedomiť si, že Vaše telesné a psychické reakcie v nepríjemných situáciách sa dejú podľa určitých vzorcov, ktoré je možné zmeniť. Vyhýbavé správanie je nefunkčný návyk udržujúci Vašu poruchu, ktorý sa v skutočnosti dá úspešne zmeniť. Taktiež Vás naučíme techniky, ktoré Vám pomôžu v nepríjemných situáciách reagovať pokojnejšie. Vo VIRTUO počas konzultácií postupne zistíte, že situácie spôsobujúce úzkosť sú v skutočnosti menej nebezpečné, ako sa na prvý pohľad zdá. Vedecké výskumy potvrdzujú, že čím skôr postihnutí začnú s konzultáciami, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa tejto poruchy natrvalo a úplne zbavia.
Neváhajte a napíšte nám hneď.

Čo je hematofóbia a trypanofóbia?

Hematofóbia a trypanofóbia alebo aj strach z krvi a ihiel predstavujú intenzívny, iracionálny a dlhodobo pretrvávajúci strach zo situácií, kde prichádza ku kontaktu s krvou alebo ihlami. Oboje fóbie môžu existovať spolu, ale aj oddelene a nezávisle od seba. Hlavným príznakom oboch porúch je nadmerná túžba vyhnúť sa stimulu, ktorý spôsobuje veľkú úzkosť, čoho častým dôsledkom je vynechávanie dôležitých zdravotných vyšetrení, vakcinácií alebo pobytom v zdravotníckych zariadeniach.  

Ako vzniká hematofóbia a trypanofóbia?

O skutočnej príčine týchto špecifických fóbií sa stále veľa nevie. Príčiny vzniku môžu zahŕňať negatívne skúsenosti, genetiku, naučené správanie alebo nevhodné sociálne prostredie. Mnoho fóbií sa vyvíja v dôsledku negatívnych skúseností alebo panického záchvatu súvisiaceho s konkrétnym objektom alebo situáciou. Tiež existuje súvislosť medzi vlastnou fóbiou a fóbiou svojich rodičov. V neposlednom rade tiež pri rozvoji špecifických fóbií zohrávajú rolu aj zmeny vo fungovaní mozgu.

Ako dostať strach z ihiel a krvi pod kontrolu?

Vo VIRTUO poskytujeme klientom rýchlu úľavu od nadmerného strachu z krvi alebo ihiel. Využívame pri tom najefektívnejšie metódy overené vedeckým výskumom a praxou. Poskytovaním informácií o dôležitých procesoch v ľudskom organizme a zapojením inovatívnej technológie virtuálnej reality Vám pomôžeme získať kontrolu nad Vašim strachom už po pár sedeniach. Dôležitým krokom na Vašej novej ceste k zdraviu je uvedomiť si, že Vaše telesné a psychické reakcie v nepríjemných situáciách sa dejú podľa určitých vzorcov, ktoré je možné zmeniť. Vyhýbavé správanie je nefunkčný návyk udržujúci Vašu poruchu, ktorý sa v skutočnosti dá úspešne zmeniť. Taktiež Vás naučíme techniky, ktoré Vám pomôžu v nepríjemných situáciách reagovať pokojnejšie. Vo VIRTUO počas konzultácií postupne zistíte, že situácie spôsobujúce úzkosť sú v skutočnosti menej nebezpečné, ako sa na prvý pohľad zdá. Vedecké výskumy potvrdzujú, že čím skôr postihnutí začnú s konzultáciami, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa tejto poruchy natrvalo a úplne zbavia. Hematofóbia a trypanofóbia nezmiznú samy od seba, naopak majú tendenciu sa časom zhoršovať. Neváhajte a kontaktujte nás hneď.

Čo je hypochondria?

Hypochondria je psychická porucha spočívajúca v prehnanom a intenzívnom zameraní na vlastný zdravotný stav a presvedčení o vlastnom ochorení. Vo väčšine prípadov sú však postihnutí úplne zdraví. Vzniká z nesprávneho vyhodnotenia vlastného zdravotného stavu alebo schopnosti organizmu vysporiadať sa s prípadným ochorením. Postihnutí ľudia neustále skúmajú svoje telo a sledujú, či nevykazuje odchýlky od normy. Už úplne bežné príznaky ako napríklad únava alebo točenie hlavy pri prudkom vstávaní sa interpretujú ako príznaky závažného ochorenia. Výsledkom sú typické úzkostné reakcie ako zvýšený pulz, potenie a napätie. Pre hypochondrov zdravie zvyčajne znamená úplnú absenciu fyziologických zmien a nevoľnosti. V dôsledku tohto presvedčenia je život postihnutých čoraz viac obmedzovaný predstavou, že niečo nie je v poriadku.

Ako vzniká hypochondria?

Presná príčina tohto ochorenia nie je jasná, ale tak ako u ostatných úzkostných porúch, aj u hypochondrie môžu pri vzniku hrať úlohu faktory ako genetika, naučené správanie, negatívne zážitky a vlastné presvedčenia. Úloha genetiky vo vzniku hypochondrie je pravdepodobne miernejšia, podiel dedičnosti sa odhaduje na približne 10-30%. Oveľa pravdepodobnejšie je rozvinutie hypochondrie, ak ste mali rodičov ktorí sa príliš obávali o svoje alebo Vaše zdravie. Ak však napríklad máte skúsenosť s vážnym ochorením v detstve, fyziologické zmeny vo Vašom tele pre Vás môžu byť zneisťujúcejšie ako pre zvyšok populácie. Ak už máte ťažkosti tolerovať neistotu ohľadom nepríjemných alebo nezvyčajných pocitov vo Vašom tele, môže Vás to viesť k nesprávnemu výkladu, že všetky telesné pocity sú vážne. O to skôr sa môže stať že začnete hľadať dôkazy ktoré by potvrdili, že máte nejaké závažné ochorenie.

Ako dostať hypochondriu pod kontrolu?

Vo VIRTUO sa špecializujeme na redukciu hypochondrie. Využívame pri tom najefektívnejšie metódy overené vedeckým výskumom a praxou. Poskytovaním informácií o procesoch v ľudskom organizme a zapojením inovatívnych techník Vám pomôžeme získať kontrolu nad Vašim strachom o vlastné zdravie už po pár sedeniach. Počas sedení využívame osvedčenú techniku ​​konfrontácie s podnetom, ktorý vyvoláva úzkosť. V našom prípade sa konfrontácia deje vo virtuálnej realite a nasleduje až po vzájomnej dohode. Veľkou výhodou je, že ste po celý čas v bezpečí a v rukách odborníka, ktorý Vás krok za krokom vyvedie von z bludného kruhu negatívnych myšlienok a obáv. Dôležitým krokom na Vašej ceste k zdraviu je uvedomiť si, že všetky fyziologické a psychologické reakcie sa dejú podľa určitých vzorcov. Aj úzkostné správanie je návyk, ktorý je možné zmeniť. Taktiež existujú účinné stratégie, ktoré pomáhajú v nepríjemných situáciách reagovať pokojnejšie. Vo VIRTUO sa v priebehu sedení postupne naučíte, že situácie spôsobujúce úzkosť sú v skutočnosti menej nebezpečné, ako sa na prvý pohľad zdá. Tiež sa dozviete čo je vlastne strach, ako vzniká a prečo sa stal Vašim stálym spoločníkom. Osvojíte si efektívne techniky, vďaka ktorým bude Vaša úzkostná porucha čoskoro minulosťou. Pracujeme spôsobom, ktorý si vyžaduje Vašu aktívnu spoluprácu, pričom sa vždy zameriavame na Vašu konkrétnu situáciu. Naučíme Vás aplikovať efektívne relaxačné metódy, mentálne stratégie a behaviorálne cvičenia, ktoré Vám pomôžu úspešne zvládnuť Váš strach o zhoršenie zdravotného stavu. Hypochondria nezmizne sama od seba, naopak má tendenciu sa časom zhoršovať. Čím skôr postihnutí začnú s konzultáciami, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa jej natrvalo a úplne zbavia. Napriek tomu, že sa dá hypochondrie úspešne zbaviť už v priebehu niekoľkých sedení, väčšina postihnutých pomoc nevyhľadáva.

Čo je klaustrofóbia?

Klaustrofóbia predstavuje nadmerný strach zo stiesnených, uzavretých alebo preplnených priestorov. Osoba s klaustrofóbiou prežíva v týchto situáciách intenzívny strach a úzkosť. Častým následkom je tak vyhýbanie sa priestorom, ktoré môžu vyvolať taktéto nepríjemné pocity. Postihnutí touto poruchou pri pobyte – avšak často už aj pri samotnom pomyslení na pobyt – v uzavretých priestoroch pociťujú intenzívne fyziologické príznaky ako sú rýchly tlkot srdca, potenie, dýchavičnosť, napätie v hrudníku, ale aj tlak v bruchu alebo potrebu použitia toalety. Takéto obmedzenie má priamy negatívny vplyv na ich kvalitu života, keďže vyhýbanie sa obávaným situáciám často zahŕňa aj dôležitú zdravotnú starostlivosť.

Ako vzniká klaustrofóbia?

Klaustrofóbia patrí medzi tzv. špecifické fóbie. Postihnutí týmito fóbiami majú často hyperaktívne a precitlivené mozgové oblasti, ktoré sú zodpovedné za reakcie na ohrozujúce podnety. Ako pri väčšine úzkostných porúch, tak aj pri vzniku klaustrofóbie hrá rolu genetika. Klinické štúdie potvrdili u klaustrofobikov poškodenie v géne nazvanom GPM6A, o ktorom sa predpokladá, že by mohol byť zodpovedný za vznik klaustrofóbie. Ak má napríklad niektorý z Vašich rodičov klaustrofóbiu, je pravdepodobnejšie, že ňou môžete trpieť aj Vy. Nadmerný strach z uzavretých priestorov môže ale prepuknúť aj po traumatickej udalosti z detstva, ako napríklad šikanovaní, zneužívaní, alebo nepríjemnom zážitku uviaznutia v stiesnenom priestore, ako je napríklad výťah. Riziko vypuknutia klaustrofóbie sa tiež zvyšuje s každou ďalšou pridruženou úzkostnou poruchou.

Ako dostať klaustrofóbiu pod kontrolu?

Vo VIRTUO poskytujeme klientom rýchlu úľavu od nadmerného strachu z uzavretých a stiesnených priestorov. Využívame pri tom najefektívnejšie metódy overené vedeckým výskumom a praxou. Poskytovaním informácií o dôležitých procesoch v ľudskom organizme a zapojením inovatívnej technológie virtuálnej reality Vám pomôžeme získať kontrolu nad Vašim strachom už po pár sedeniach. Dôležitým krokom na Vašej novej ceste k zdraviu je uvedomiť si, že Vaše telesné a psychické reakcie v nepríjemných situáciách sa dejú podľa určitých vzorcov, ktoré je možné zmeniť. Vyhýbavé správanie je nefunkčný návyk udržujúci Vašu poruchu, ktorý sa v skutočnosti dá úspešne zmeniť. Taktiež Vás naučíme techniky, ktoré Vám pomôžu v nepríjemných situáciách reagovať pokojnejšie. Vo VIRTUO počas konzultácií postupne zistíte, že situácie spôsobujúce úzkosť sú v skutočnosti menej nebezpečné, ako sa na prvý pohľad zdá. Vedecké výskumy potvrdzujú, že čím skôr postihnutí začnú s konzultáciami, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa tejto poruchy natrvalo a úplne zbavia. Neváhajte a napíšte nám hneď.

Čo je kynofóbia?

Kynofóbia alebo nadmerný strach zo psov predstavuje mimoriadne častú špecifickú fóbia. Aj keď sú v populácii fóbie z hadov a pavúkov ešte o niečo rozšírenejšie, pre priemerného človeka je oveľa pravdepodobnejšie, že sa v každodennom živote stretne so psami. Kynofóbia ako taká je vo veľa prípadoch veľmi nepríjemná porucha, ktorá priamo obmedzuje kontakt s priateľmi a príbuznými, ktorí vlastnia psa, čo má za dôsledok zníženie kvality života.

Ako vzniká kynofóbia?

Podľa evolučnej teórie mohla kynofóbia vzniknúť z prvotného strachu človeka z nebezpečných voľne žijúcich zvierat, ako sú vlci alebo medvede. Ďalší z možných dôvodov vzniku je negatívna skúsenosť so psami, či už dôsledkom intenzívneho šoku alebo priamej konfrontácie so psom, ako napríklad uhryznutie. K ďalšiemu spúšťaču tejto fóbie patrí aj tzv. modelové učenie – napríklad, keď si deti osvojili úzkostné správanie svojich rodičov.

Ako dostať kynofóbiu pod kontrolu?

Vo VIRTUO poskytujeme klientom rýchlu úľavu od nadmerného strachu zo psov. Využívame pri tom najefektívnejšie metódy overené vedeckým výskumom a praxou. Poskytovaním informácií o dôležitých procesoch v ľudskom organizme a zapojením inovatívnej technológie virtuálnej reality Vám pomôžeme získať kontrolu nad Vašim strachom už po pár sedeniach. Dôležitým krokom na Vašej novej ceste k zdraviu je uvedomiť si, že Vaše telesné a psychické reakcie v nepríjemných situáciách sa dejú podľa určitých vzorcov, ktoré je možné zmeniť. Vyhýbavé správanie je nefunkčný návyk udržujúci Vašu poruchu, ktorý sa v skutočnosti dá úspešne zmeniť. Taktiež Vás naučíme techniky, ktoré Vám pomôžu v nepríjemných situáciách reagovať pokojnejšie. Vo VIRTUO počas konzultácií postupne zistíte, že situácie spôsobujúce úzkosť sú v skutočnosti menej nebezpečné, ako sa na prvý pohľad zdá. Vedecké výskumy potvrdzujú, že čím skôr postihnutí začnú s konzultáciami, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa tejto poruchy natrvalo a úplne zbavia. Neváhajte a kontaktujte nás hneď.

Čo je nyktofóbia?

Nyktofóbia alebo strach z tmy je úzkostná porucha charakterizovaná neprimerane silným strachom z tmy. Spúšťačom tohto strachu sú hypervigilantné (precitlivené) oblasti mozgu, ktoré sú zodpovedné za vnímanie a interpretáciu potenciálneho nebezpečenstva. Nyktofóbia môže byť spustená dočasne, ak je napríklad naša psychika nestabilná, vystrašená nedávnymi udalosťami alebo aktuálne zameraná na obsah, ktorý mozog považuje za hrozbu. Určite poznáte pocit intenzívnejšej ostražitosti počas sledovania hororu. Pri nyktofóbii je však táto nepríjemná ostražitosť zovšeobecnená na ďalšie oblasti. Nyktofóbia vyvoláva príznaky ako intenzívna dýchavičnosť, nadmerné potenie, nevoľnosť, sucho v ústach, pocit nevoľnosti, triaška, silné búšenie srdca, neschopnosť hovoriť alebo koncentrovať, či silný pocit vzdialenia od reality. Nyktofóbia tak môže byť fyzicky i psychicky závažne škodlivá, ak tieto príznaky nezmiznú.

Ako vzniká nyktofóbia?

Podobne ako pri iných úzkostných poruchách, aj pri vzniku nyktofóbie môže hrať rolu úzkostný rodič. Niektoré deti sa tak naučia báť sa už len tým, že pozorujú úzkostné reakcie rodičov v určitých situáciách. Príliš protektívny “helikoptérový” výchovný štýl môže tiež prispieť k vzniku tejto fóbie. Keďže niektorí dospelí a deti sú jednoducho náchylnejší k obavám kvôli svojej genetike, dedičnosť je tiež jeden z faktorov.

Ako dostať nyktofóbiu pod kontrolu?

Vo VIRTUO poskytujeme klientom rýchlu úľavu od nadmerného strachu z tmy. Využívame pri tom najefektívnejšie metódy overené vedeckým výskumom a praxou. Poskytovaním informácií o dôležitých procesoch v ľudskom organizme a zapojením inovatívnej technológie virtuálnej reality Vám pomôžeme získať kontrolu nad Vašim strachom už po pár sedeniach. Dôležitým krokom na Vašej novej ceste k zdraviu je uvedomiť si, že Vaše telesné a psychické reakcie v nepríjemných situáciách sa dejú podľa určitých vzorcov, ktoré je možné zmeniť. Vyhýbavé správanie je nefunkčný návyk udržujúci Vašu poruchu, ktorý sa v skutočnosti dá úspešne zmeniť. Taktiež Vás naučíme techniky, ktoré Vám pomôžu v nepríjemných situáciách reagovať pokojnejšie. Vo VIRTUO počas konzultácií postupne zistíte, že situácie spôsobujúce úzkosť sú v skutočnosti menej nebezpečné, ako sa na prvý pohľad zdá. Vedecké výskumy potvrdzujú, že čím skôr postihnutí začnú s konzultáciami, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa tejto poruchy natrvalo a úplne zbavia. Neváhajte a napíšte nám hneď.

Čo je obsedantno-kompulzívna porucha?

Obsedantno-kompulzívna porucha spôsobuje nepríjemné a opakujúce sa vzorce nežiaducich myšlienok a obáv (obsesií), ktoré postihnutých nútia k opakovaniu určitého správania (kompulzie). Tieto obsesie a nutkania významne narúšajú každodenné fungovanie a spôsobujú tak človeku značné utrpenie. Aj keď postihnutí skúšajú dotieravé myšlienky ignorovať alebo zastaviť, ich úzkosť sa tým len zvyšuje. Nakoniec sa aj tak cítia nútení vykonať kompulzívne správanie, aby sa pokúsili aspoň trochu zmierniť vnútorné napätie. Napriek snahám ignorovať alebo sa zbaviť nepríjemných myšlienok a následných kompulzií sa nutkania skoro stále vracajú späť. To vedie k rituálom a tzv. bludnému kruhu obsedantno-kompulzívnej poruchy. Pacienti s obsedantno-kompulzívnou poruchou sa často sústreďujú na určité témy, ako napríklad nadmerný strach z kontaminácie baktériami. Aby zmiernili obavy z kontaminácie, cítia sa nútení umývať si ruky až kým nezačne byť bolesť príliš intenzívna, alebo je vidno poškodenie kože.

Ako vzniká obsedantno-kompulzívna porucha?

Príčina obsedantno-kompulzívnej poruchy zatiaľ stále nie je úplne objasnená. Tak ako aj pri iných úzkostných poruchách, aj pri obsedantno-kompulzívnej poruche hlavné teórie vzniku zahŕňajú biologické faktory (výsledok zmien prirodzenej chémie tela alebo mozgových funkcií), genetické faktory (tu sa špecifické gény ešte len musia identifikovať) a sociálne faktory ako napríklad naučené správanie (obsesie a nutkavé správanie sa je možné sa naučiť z pozorovania členov rodiny alebo okolia). Medzi faktory, ktoré môžu zvýšiť riziko vzniku obsedantno-kompulzívnej poruchy tak patrí rodinná história (ak máte rodičov alebo iných členov rodiny s psychickou poruchou, riziko vzniku obsedantno-kompulzívnej poruchy je vyššie), stresujúce životné udalosti (ak ste zažili traumatické alebo stresujúce udalosti, riziko vzniku je vyššie), alebo iné psychické poruchy (obsedantno-kompulzívna porucha môže súvisieť s inými psychickými poruchami, ako sú iné úzkostné poruchy, depresia, zneužívanie návykových látok alebo tikové poruchy).

Ako dostať obsedantno-kompulzívnu poruchu pod kontrolu?

Vo VIRTUO poskytujeme klientom rýchlu úľavu od nepríjemnej úzkosti a nutkania vykonávať rituály, ktoré konzumujú veľa času a energie. Využívame pri tom najefektívnejšie metódy overené vedeckým výskumom a praxou. Poskytovaním informácií o dôležitých procesoch v ľudskom organizme a zapojením inovatívnej technológie virtuálnej reality Vám pomôžeme získať kontrolu nad Vašim strachom už po pár sedeniach. Dôležitým krokom na Vašej novej ceste k zdraviu je uvedomiť si, že Vaše telesné a psychické reakcie v nepríjemných situáciách sa dejú podľa určitých vzorcov, ktoré je možné zmeniť. Nutkavé kompluzívne správanie je nefunkčný návyk udržujúci Vašu poruchu, ktorý sa v skutočnosti dá úspešne zmeniť. Taktiež Vás naučíme techniky, ktoré Vám pomôžu v nepríjemných situáciách reagovať pokojnejšie. Vo VIRTUO počas konzultácií postupne zistíte, že situácie spôsobujúce úzkosť sú v skutočnosti menej nebezpečné, ako sa na prvý pohľad zdá. Vedecké výskumy potvrdzujú, že čím skôr postihnutí začnú s konzultáciami, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa tejto poruchy natrvalo a úplne zbavia. Neváhajte a napíšte nám hneď.

Čo je panická porucha?

Panická porucha je úzkostná porucha ku ktorej najčastejším príznakom patria intenzívne stavy úzkosti či záchvaty paniky. Na telesnej úrovni sa prejavuje absolútnym zmätkom, je sprevádzaná búšením srdca, závratmi, tlakom na hrudi či nepríjemným brnením v rukách a nohách. Častý je pritom pocit, že každú chvíľu môže nastať nejaká katastrofa. Rovnako typické sú pre panickú poruchu pretrvávajúce obavy z ďalšieho panického ataku, ktoré postihnutých sprevádzajú dlhšie ako jeden mesiac po prvom záchvate. Medzi tieto obavy patrí aj strach z ďalších následkov potenciálneho záchvatu, ako napríklad strata kontroly, „zbláznenie sa“ alebo infarkt. Keďže samotné lapanie po dychu alebo intenzívne búšenie srdca sú na prvý pohľad fyzické príznaky, postihnutí ľudia vo veľkej väčšine prípadov najskôr absolvujú rôzne vyšetrenia u špecializovaných lekárov. Až po vylúčení fyzických príčin si postihnutí uvedomia, že skutočný dôvod spočíva v psychike a vyhľadajú pomoc odborníkov na duševné zdravie. Panická porucha ako taká tak býva diagnostikovaná až oveľa neskôr po jej prvotnom prepuknutí.

Ako vzniká panická porucha?

V tom, že niektorí ľudia sú náchylnejší k panike ako iní, hrá veľmi dôležitú rolu genetická výbava. Je oveľa pravdepodobnejšie, že sa u ľudí s vrodenou predispozíciou ich prvý panický záchvat dostaví v náročnom období – napríklad počas rozvodu, po presťahovaní alebo počas stresového obdobia v práci. Pri prepuknutí panickej poruchy majú tiež vplyv aj vlastné negatívne skúsenosti a zážitky. Môžu to byť napríklad mimoriadne stresujúce zážitky, ako týranie v detstve alebo smrť člena rodiny alebo priateľa. Rovnako je riziko väčšie pri povahách, ktoré sú citlivejšia na stres a negatívne emócie.

Ako dostať panickú poruchu pod kontrolu?

Vo VIRTUO poskytujeme klientom rýchlu úľavu od panických akatkov a obáv z ďalšieho záchvatu. Využívame pri tom najefektívnejšie metódy overené vedeckým výskumom a praxou. Poskytovaním informácií o dôležitých procesoch v ľudskom organizme a zapojením inovatívnej technológie virtuálnej reality Vám pomôžeme získať kontrolu nad Vašim strachom už po pár sedeniach. Dôležitým krokom na Vašej novej ceste k zdraviu je uvedomiť si, že Vaše telesné a psychické reakcie v nepríjemných situáciách sa dejú podľa určitých vzorcov, ktoré je možné zmeniť. Vyhýbavé správanie je nefunkčný návyk udržujúci Vašu poruchu, ktorý sa v skutočnosti dá úspešne zmeniť. Taktiež Vás naučíme techniky, ktoré Vám pomôžu v nepríjemných situáciách reagovať pokojnejšie. Vo VIRTUO počas konzultácií postupne zistíte, že situácie spôsobujúce úzkosť sú v skutočnosti menej nebezpečné, ako sa na prvý pohľad zdá. Vedecké výskumy potvrdzujú, že čím skôr postihnutí začnú s konzultáciami, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa tejto poruchy natrvalo a úplne zbavia. Neváhajte a kliknite sem.

Čo je sociálna fóbia?

Sociálna fóbia úzkostná porucha, ktorá sa najčastejšie objavuje v neskorom detstve alebo počas dospievania. Ako taká je však pomerne málo diagnostikovaná, nakoľko sa postihnutí pre jej podstatu často hanbia vyhľadať profesionálnu pomoc. Podľa Americkej psychiatrickej asociácie trpí na sociálnu fóbiu každoročne okolo 3% všeobecnej populácie, pričom celoživotná prevalencia je okolo 13%. Ľudia trpiaci touto nepríjemnou poruchou sa tak v dôsledku nadmerného strachu z negatívneho hodnotenia vyhýbajú spoločenským situáciám ako sú rodinné oslavy, obchodné stretnutia alebo spoločenské večery. Najvýznamnejší mechanizmus, ktorý toto ochorenie udržuje je vyhýbavé správanie, ktoré však tzv. sociálny strach len zvyšuje. Sociálna fóbia je zvyčajne spojená s nízkym sebavedomím a veľkým strachom z kritiky alebo zlyhania. Postihnutí jedinci dosahujú nižšiu úroveň vzdelania než na aké majú predpoklad, žijú oveľa častejšie ako zdraví jedinci bez partnera a majú nižší finančný príjem. Viac ako 20% postihnutých je finančne závislých od invalidného dôchodku alebo od iného typu sociálnych dávok

Ako vzniká sociálna fóbia?

Rovnako ako ďalšie úzkostné poruchy, aj sociálna fóbia vzniká v zložitej interakcii biologických a environmentálnych faktorov. Medzi možné príčiny tak patrí genetika a vrodené predpoklady, keďže úzkostné poruchy majú tendenciu pokračovať z generácie na generáciu. Okrem toho, na vzniku tejto poruchy sa podieľa aj mozgová činnosť. Ľudia, ktorí majú nadmerne aktívnu oblasť v mozgu nazvanú amygdala, môžu sociálne situácie interpretovať ako ohrozujúcejšie oproti zdravej časti populácie. Za sociálnou fóbiou sa však môže skrývať aj naučené správanie, ktoré sa u niektorých postihnutých môže vyvinúť po nepríjemnej alebo trápnej sociálnej situácii. Taktiež môže existovať súvislosť medzi sociálnou fóbiou a rodičmi, ktorí buď modelujú úzkostné správanie v sociálnych situáciách, alebo potrebujú mať nad svojimi deťmi väčšiu kontrolu alebo ich nadmerne ochraňujú.

Ako dostať sociálnu fóbiu pod kontrolu?

Vo VIRTUO poskytujeme klientom rýchlu úľavu od nadmerného strachu zo sociálnych interakcií. Využívame pri tom najefektívnejšie metódy overené vedeckým výskumom a praxou. Poskytovaním informácií o dôležitých procesoch v ľudskom organizme a zapojením inovatívnej technológie virtuálnej reality Vám pomôžeme získať kontrolu nad Vašim strachom už po pár sedeniach. Dôležitým krokom na Vašej novej ceste k zdraviu je uvedomiť si, že Vaše telesné a psychické reakcie v nepríjemných situáciách sa dejú podľa určitých vzorcov, ktoré je možné zmeniť. Vyhýbavé správanie je nefunkčný návyk udržujúci Vašu poruchu, ktorý sa v skutočnosti dá úspešne zmeniť. Taktiež Vás naučíme techniky, ktoré Vám pomôžu v nepríjemných situáciách reagovať pokojnejšie. Vo VIRTUO počas konzultácií postupne zistíte, že situácie spôsobujúce úzkosť sú v skutočnosti menej nebezpečné, ako sa na prvý pohľad zdá. Vedecké výskumy potvrdzujú, že čím skôr postihnutí začnú s konzultáciami, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa tejto poruchy natrvalo a úplne zbavia. Neváhajte a kliknite sem.