Vo VIRTUO aktuálne poskytujeme konzultácie v oblasti osobnostného rozvoja a nepracujeme v rámci medicínskeho modelu. Našim klientom nestanovujeme diagnózy, ani neponúkame liečbu psychických porúch v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. Naše služby nenahrádzajú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení. V prípade, že sa necítite dobre, odporúčame konzultáciu a návštevu lekára.