Virtuálna realita umožňuje efektívne dostať pod kontrolu Vašu úzkosť súvisiacu s jedením. Rovnako Vám vieme pomôcť pri strese a úzkosti prameniacom zo skresleného vnímania Vášho tela.

Kontaktujte nás hneď.