Expozičná terapia vo virtuálnej realite (ETVR) je relatívne nový trend v liečbe širokého spektra psychických problémov a porúch. Využíva rovnaké teoretické a praktické princípy ako tradičná KBT, avšak vystavenie sa (expozícia) podnetom vyvolávajúcim úzkosť sa primárne nedeje naživo (in vivo), ale vo virtuálnej realite (in virtuo).

V porovnaní s placebom a tzv. zoznamom čakateľov na liečbu (waitlist control group) je ETVR vysoko efektívna liečebná metóda s potvrdenými účinkami v reálnom živote. Predstavuje nízkonákladový terapeutický prístup, vysoko preferovaný medzi mladými ľuďmi a pacientmi trpiacimi špecifickými fóbiami. Pri liečení úzkostných porúch dosahuje ETVR vysokú úspešnosť už po približne 10 sedeniach a terapeutický účinok pretrváva dlhé roky.

Terapia virtuálnou realitou je v súčasnosti využívaná aj pri liečení posttraumatickej stresovej poruchy, depresie, schizofrénie a psychotických porúch, porúch príjmu potravy, ADHD, závislosti na návykových látkach, redukcii agresívneho správania v rizikových skupinách alebo stresu.

Využíva sa aj pri liečbe autizmu, Alzheimerovej choroby, chronickej bolesti, pri fyzioterapii a rehabilitácii mozgovej mŕtvice a Parkinsonovej choroby, ako aj liečení kardiovaskulárnych ochorení.

Efektivita ETVR bola po prvý krát výskumne potvrdená v roku 1995. ETVR sa tak už niekoľko rokov nachádza v liečebných odporúčaniach svetových a európskych zdravotníckych inštitúcií ako NICE, APA, atď. Na Slovensku sa stále čaká na jej oficiálnu implementáciu a zaradenie do liečebných osnov.