Kognitívno-behaviorálna terapia prostredníctvom internetu (iKBT) predstavuje inovatívny a vysoko efektívny prístup v liečbe širokej škály porúch duševného zdravia. Svojou jednoduchou dostupnosťou, možnosťou anonymity pre klientov ktorí nechcú byť v kontakte s terapeutmi, odstránením času potrebného na docestovávanie, ako aj znížením nákladov a čakacej doby si získala svoje miesto v odporúčaniach a osnovách svetových a európskych zdravotníckych asociácii ako APA, NICE, atď. V liečbe psychických porúch je pritom rovnako efektívna ako tradičná face-to-face kognitívno-behaviorálna terapia (KBT).

Metóda iKBT využíva rovnaké teoretické a praktické princípy ako tradičná KBT. Špeciálne navrhnuté počítačové programy poskytujú vo viacerých moduloch rovnaké terapeutické informácie a zručnosti ako klasická KBT. Úloha terapeuta pri iKBT je však skôr orientačná a podporná. Terapeut tak buď cez e-mail, alebo telefonicky sprevádza klienta pri postupnom prechádzaní liečebnými modulmi v programe.

Typický iKBT online program pre úzkostné poruchy zahŕňa moduly zamerané na psychoedukáciu, kognitívnu reštrukturalizáciu, rôzne behaviorálne experimenty a expozíciu. Taktiež obsahuje techniky riešenia problémov a úpravu životného štýlu, motivačné stratégie a prevenciu relapsu. V programe bývajú zahrnuté interaktívne prvky ako videoklipy alebo zvukové súbory. Účastníci sa môžu zapojiť do online diskusného fóra o aktuálnom stave ich duševného zdravia. Novšie generácie iKBT programov fungujú dobre ako samostatne vedené formáty bez potreby terapeutického sprevádzania, pretože sú založená na osvedčených protokoloch hodnotených v rámci rôznych klinických štúdií. Najnovšie programy tak zahŕňajú vstupné diagnostické hodnotenia, monitorovanie aktuálneho stavu, ako aj interakciu s pacientmi prostredníctvom automatizovaných správ.

Na Slovensku aktuálne nie je možné využívať iKBT, nakoľko táto metóda ešte nebola zaradená do osnov Ministerstva zdravotníctva SR a neboli navrhnuté a vytvorené potrebné liečebné programy.