Trvanie: 50 minút
Poplatok: bezplatné

V prípade, že klient po ukončení sedení prestane dodržiavať naučené techniky a stratégie, negatívne myšlienky a úzkosti sa môžu vrátiť. V takomto prípade ponúkame jedno bezplatné kontrolné sedenie, ktoré odporúčame absolvovať približne tri mesiace po ukončení konzultácií.