Vo VIRTUO pre Vás pripravujeme nové konzultačné plány so zameraním na tréning sociálnych zručností, problémy so spánkom, šikanovanie, závislosť na alkohole, ADHD, meditáciu, mindfulness a zvládanie bolesti.