Čo je obsedantno-kompulzívna porucha?

Obsedantno-kompulzívna porucha spôsobuje nepríjemné a opakujúce sa vzorce nežiaducich myšlienok a obáv (obsesií), ktoré postihnutých nútia k opakovaniu určitého správania (kompulzie). Tieto obsesie a nutkania významne narúšajú každodenné fungovanie a spôsobujú tak človeku značné utrpenie.

Aj keď postihnutí skúšajú dotieravé myšlienky ignorovať alebo zastaviť, ich úzkosť sa tým len zvyšuje. Nakoniec sa aj tak cítia nútení vykonať kompulzívne správanie, aby sa pokúsili aspoň trochu zmierniť vnútorné napätie. Napriek snahám ignorovať alebo sa zbaviť nepríjemných myšlienok a následných kompulzií sa nutkania skoro stále vracajú späť. To vedie k rituálom a tzv. bludnému kruhu obsedantno-kompulzívnej poruchy.

Pacienti s obsedantno-kompulzívnou poruchou sa často sústreďujú na určité témy, ako napríklad nadmerný strach z kontaminácie baktériami. Aby zmiernili obavy z kontaminácie, cítia sa nútení umývať si ruky až kým nezačne byť bolesť príliš intenzívna, alebo je vidno poškodenie kože.

Ako vzniká obsedantno-kompulzívna porucha?

Príčina obsedantno-kompulzívnej poruchy zatiaľ stále nie je úplne objasnená. Tak ako aj pri iných úzkostných poruchách, aj pri obsedantno-kompulzívnej poruche hlavné teórie vzniku zahŕňajú biologické faktory (výsledok zmien prirodzenej chémie tela alebo mozgových funkcií), genetické faktory (tu sa špecifické gény ešte len musia identifikovať) a sociálne faktory ako napríklad naučené správanie (obsesie a nutkavé správanie sa je možné sa naučiť z pozorovania členov rodiny alebo okolia).

Medzi faktory, ktoré môžu zvýšiť riziko vzniku obsedantno-kompulzívnej poruchy tak patrí rodinná história (ak máte rodičov alebo iných členov rodiny s psychickou poruchou, riziko vzniku obsedantno-kompulzívnej poruchy je vyššie), stresujúce životné udalosti (ak ste zažili traumatické alebo stresujúce udalosti, riziko vzniku je vyššie), alebo iné psychické poruchy (obsedantno-kompulzívna porucha môže súvisieť s inými psychickými poruchami, ako sú iné úzkostné poruchy, depresia, zneužívanie návykových látok alebo tikové poruchy).

Ako dostať obsedantno-kompulzívnu poruchu pod kontrolu?

Vo VIRTUO poskytujeme klientom rýchlu úľavu od nepríjemnej úzkosti a nutkania vykonávať rituály, ktoré konzumujú veľa času a energie. Využívame pri tom najefektívnejšie metódy overené vedeckým výskumom a praxou. Poskytovaním informácií o dôležitých procesoch v ľudskom organizme a zapojením inovatívnej technológie virtuálnej reality Vám pomôžeme získať kontrolu nad Vašim strachom už po pár sedeniach.

Dôležitým krokom na Vašej novej ceste k zdraviu je uvedomiť si, že Vaše telesné a psychické reakcie v nepríjemných situáciách sa dejú podľa určitých vzorcov, ktoré je možné zmeniť. Nutkavé kompluzívne správanie je nefunkčný návyk udržujúci Vašu poruchu, ktorý sa v skutočnosti dá úspešne zmeniť. Taktiež Vás naučíme techniky, ktoré Vám pomôžu v nepríjemných situáciách reagovať pokojnejšie. Vo VIRTUO počas konzultácií postupne zistíte, že situácie spôsobujúce úzkosť sú v skutočnosti menej nebezpečné, ako sa na prvý pohľad zdá.

Vedecké výskumy potvrdzujú, že čím skôr postihnutí začnú s konzultáciami, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa tejto poruchy natrvalo a úplne zbavia.

Neváhajte a napíšte nám hneď.