Čo je sociálna fóbia?

Sociálna fóbia úzkostná porucha, ktorá sa najčastejšie objavuje v neskorom detstve alebo počas dospievania. Ako taká je však pomerne málo diagnostikovaná, nakoľko sa postihnutí pre jej podstatu často hanbia vyhľadať profesionálnu pomoc. Podľa Americkej psychiatrickej asociácie trpí na sociálnu fóbiu každoročne okolo 3% všeobecnej populácie, pričom celoživotná prevalencia je okolo 13%.

Ľudia trpiaci touto nepríjemnou poruchou sa tak v dôsledku nadmerného strachu z negatívneho hodnotenia vyhýbajú spoločenským situáciám ako sú rodinné oslavy, obchodné stretnutia alebo spoločenské večery.

Najvýznamnejší mechanizmus, ktorý toto ochorenie udržuje je vyhýbavé správanie, ktoré však tzv. sociálny strach len zvyšuje.

Sociálna fóbia je zvyčajne spojená s nízkym sebavedomím a veľkým strachom z kritiky alebo zlyhania. Postihnutí jedinci dosahujú nižšiu úroveň vzdelania než na aké majú predpoklad, žijú oveľa častejšie ako zdraví jedinci bez partnera a majú nižší finančný príjem. Viac ako 20% postihnutých je finančne závislých od invalidného dôchodku alebo od iného typu sociálnych dávok

Ako vzniká sociálna fóbia?

Rovnako ako ďalšie úzkostné poruchy, aj sociálna fóbia vzniká v zložitej interakcii biologických a environmentálnych faktorov. Medzi možné príčiny tak patrí genetika a vrodené predpoklady, keďže úzkostné poruchy majú tendenciu pokračovať z generácie na generáciu. Okrem toho, na vzniku tejto poruchy sa podieľa aj mozgová činnosť. Ľudia, ktorí majú nadmerne aktívnu oblasť v mozgu nazvanú amygdala, môžu sociálne situácie interpretovať ako ohrozujúcejšie oproti zdravej časti populácie. Za sociálnou fóbiou sa však môže skrývať aj naučené správanie, ktoré sa u niektorých postihnutých môže vyvinúť po nepríjemnej alebo trápnej sociálnej situácii. Taktiež môže existovať súvislosť medzi sociálnou fóbiou a rodičmi, ktorí buď modelujú úzkostné správanie v sociálnych situáciách, alebo potrebujú mať nad svojimi deťmi väčšiu kontrolu alebo ich nadmerne ochraňujú.

Ako dostať sociálnu fóbiu pod kontrolu?

Vo VIRTUO poskytujeme klientom rýchlu úľavu od nadmerného strachu zo sociálnych interakcií. Využívame pri tom najefektívnejšie metódy overené vedeckým výskumom a praxou. Poskytovaním informácií o dôležitých procesoch v ľudskom organizme a zapojením inovatívnej technológie virtuálnej reality Vám pomôžeme získať kontrolu nad Vašim strachom už po pár sedeniach.

Dôležitým krokom na Vašej novej ceste k zdraviu je uvedomiť si, že Vaše telesné a psychické reakcie v nepríjemných situáciách sa dejú podľa určitých vzorcov, ktoré je možné zmeniť. Vyhýbavé správanie je nefunkčný návyk udržujúci Vašu poruchu, ktorý sa v skutočnosti dá úspešne zmeniť. Taktiež Vás naučíme techniky, ktoré Vám pomôžu v nepríjemných situáciách reagovať pokojnejšie. Vo VIRTUO počas konzultácií postupne zistíte, že situácie spôsobujúce úzkosť sú v skutočnosti menej nebezpečné, ako sa na prvý pohľad zdá.

Vedecké výskumy potvrdzujú, že čím skôr postihnutí začnú s konzultáciami, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa tejto poruchy natrvalo a úplne zbavia.

Neváhajte a kliknite sem.