Čo je generalizovaná úzkostná porucha?

Generalizovaná úzkostná porucha je pomerne častá psychická porucha, ktorá na Slovensku postihuje približne 4% populácie. Ľudí s generalizovanou úzkostnou poruchou neustále trápia obavy a pochybnosti vo forme strašidelných očakávaní a katastrofických scenárov. Tieto sa môžu vzťahovať na všetky oblasti života, počnúc ekonomickou a pracovnou situáciou, cez vzťahovú oblasť, zdravie, politiku či budúcnosť. Postihnutí pritom dlhodobo nedokážu zahnať svoje obavy a ich odstránenie považujú za nesmierne ťažké alebo priam nemožné.

Generalizovaná úzkostná porucha často nie je správne rozpoznaná a mnoho pacientov zostáva bez účinnej liečby. Dôvodom je aj fakt, že na rozdiel od konkrétnych fóbií, obavy vyskytujúce sa pri všeobecnej úzkostnej poruche nemusia byť nevyhnutne nereálne.

Postihnutí touto poruchou tak pociťujú viacero psychických a fyzických príznakov, vrátane svalového napätia, nepokoja, podráždenosti, bolesti hlavy, problémov s koncentráciou alebo s prázdnou mysľou, zvýšenej srdcovej frekvencie a krvného tlaku, potenia, pocitu nevoľnosti alebo choroby, či porúch spánku.

Ako vzniká generalizovaná úzkostná porucha?

Rovnako ako pri mnohých iných psychických poruchách, príčina generalizovanej úzkostnej poruchy vyplýva z komplexnej interakcie biologických, psychologických a sociálnych faktorov, ktoré môžu zahŕňať nerovnováhu v chémii a fungovaní mozgu, genetické faktory, rozdiely vo vnímaní hrozby alebo aj vývoj osobnosti jednotlivca.

Ako dostať generalizovanú úzkostnú poruchu pod kontrolu?

Vo VIRTUO poskytujeme klientom rýchlu úľavu od nadmerného strachu a obáv. Využívame pri tom najefektívnejšie metódy overené vedeckým výskumom a praxou. Poskytovaním informácií o dôležitých procesoch v ľudskom organizme a zapojením inovatívnej technológie virtuálnej reality Vám pomôžeme získať kontrolu nad Vašim strachom už po pár sedeniach.

Dôležitým krokom na Vašej novej ceste k zdraviu je uvedomiť si, že Vaše telesné a psychické reakcie v nepríjemných situáciách sa dejú podľa určitých vzorcov, ktoré je možné zmeniť. Vyhýbavé správanie je nefunkčný návyk udržujúci Vašu poruchu, ktorý sa v skutočnosti dá úspešne zmeniť. Taktiež Vás naučíme techniky, ktoré Vám pomôžu v nepríjemných situáciách reagovať pokojnejšie. Vo VIRTUO počas konzultácií postupne zistíte, že situácie spôsobujúce úzkosť sú v skutočnosti menej nebezpečné, ako sa na prvý pohľad zdá.

Vedecké výskumy potvrdzujú, že čím skôr postihnutí začnú s konzultáciami, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa tejto poruchy natrvalo a úplne zbavia.

Neváhajte a napíšte nám hneď.