Čo je hypochondria?

Hypochondria je psychická porucha spočívajúca v prehnanom a intenzívnom zameraní na vlastný zdravotný stav a presvedčení o vlastnom ochorení. Vo väčšine prípadov sú však postihnutí úplne zdraví. Vzniká z nesprávneho vyhodnotenia vlastného zdravotného stavu alebo schopnosti organizmu vysporiadať sa s prípadným ochorením. Postihnutí ľudia neustále skúmajú svoje telo a sledujú, či nevykazuje odchýlky od normy. Už úplne bežné príznaky ako napríklad únava alebo točenie hlavy pri prudkom vstávaní sa interpretujú ako príznaky závažného ochorenia. Výsledkom sú typické úzkostné reakcie ako zvýšený pulz, potenie a napätie.

Pre hypochondrov zdravie zvyčajne znamená úplnú absenciu fyziologických zmien a nevoľnosti. V dôsledku tohto presvedčenia je život postihnutých čoraz viac obmedzovaný predstavou, že niečo nie je v poriadku.

Ako vzniká hypochondria?

Presná príčina tohto ochorenia nie je jasná, ale tak ako u ostatných úzkostných porúch, aj u hypochondrie môžu pri vzniku hrať úlohu faktory ako genetika, naučené správanie, negatívne zážitky a vlastné presvedčenia.

Úloha genetiky vo vzniku hypochondrie je pravdepodobne miernejšia, podiel dedičnosti sa odhaduje na približne 10-30%. Oveľa pravdepodobnejšie je rozvinutie hypochondrie, ak ste mali rodičov ktorí sa príliš obávali o svoje alebo Vaše zdravie. Ak však napríklad máte skúsenosť s vážnym ochorením v detstve, fyziologické zmeny vo Vašom tele pre Vás môžu byť zneisťujúcejšie ako pre zvyšok populácie. Ak už máte ťažkosti tolerovať neistotu ohľadom nepríjemných alebo nezvyčajných pocitov vo Vašom tele, môže Vás to viesť k nesprávnemu výkladu, že všetky telesné pocity sú vážne. O to skôr sa môže stať že začnete hľadať dôkazy ktoré by potvrdili, že máte nejaké závažné ochorenie.

Ako dostať hypochondriu pod kontrolu?

Vo VIRTUO sa špecializujeme na redukciu hypochondrie. Využívame pri tom najefektívnejšie metódy overené vedeckým výskumom a praxou. Poskytovaním informácií o procesoch v ľudskom organizme a zapojením inovatívnych techník Vám pomôžeme získať kontrolu nad Vašim strachom o vlastné zdravie už po pár sedeniach. Počas sedení využívame osvedčenú techniku ​​konfrontácie s podnetom, ktorý vyvoláva úzkosť. V našom prípade sa konfrontácia deje vo virtuálnej realite a nasleduje až po vzájomnej dohode. Veľkou výhodou je, že ste po celý čas v bezpečí a v rukách odborníka, ktorý Vás krok za krokom vyvedie von z bludného kruhu negatívnych myšlienok a obáv.

Dôležitým krokom na Vašej ceste k zdraviu je uvedomiť si, že všetky fyziologické a psychologické reakcie sa dejú podľa určitých vzorcov. Aj úzkostné správanie je návyk, ktorý je možné zmeniť. Taktiež existujú účinné stratégie, ktoré pomáhajú v nepríjemných situáciách reagovať pokojnejšie. Vo VIRTUO sa v priebehu sedení postupne naučíte, že situácie spôsobujúce úzkosť sú v skutočnosti menej nebezpečné, ako sa na prvý pohľad zdá. Tiež sa dozviete čo je vlastne strach, ako vzniká a prečo sa stal Vašim stálym spoločníkom. Osvojíte si efektívne techniky, vďaka ktorým bude Vaša úzkostná porucha čoskoro minulosťou. Pracujeme spôsobom, ktorý si vyžaduje Vašu aktívnu spoluprácu, pričom sa vždy zameriavame na Vašu konkrétnu situáciu. Naučíme Vás aplikovať efektívne relaxačné metódy, mentálne stratégie a behaviorálne cvičenia, ktoré Vám pomôžu úspešne zvládnuť Váš strach o zhoršenie zdravotného stavu.

Hypochondria nezmizne sama od seba, naopak má tendenciu sa časom zhoršovať. Čím skôr postihnutí začnú s konzultáciami, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa jej natrvalo a úplne zbavia. Napriek tomu, že sa dá hypochondrie úspešne zbaviť už v priebehu niekoľkých sedení, väčšina postihnutých pomoc nevyhľadáva.