Čo je hematofóbia a trypanofóbia?

Hematofóbia a trypanofóbia alebo aj strach z krvi, ihiel alebo injekčných striekačiek predstavuje silnú úzkosť zo situácií, v ktorých by sa mohla vyskytnúť krv alebo ihly. Z tohto dôvodu sa postihnuté osoby väčšinou úplne vyhýbajú lekárskym vyšetreniam alebo pobytom v nemocniciach. Odmietajú očkovania, krvné testy alebo lekárske zákroky, čo z dlhodobého hľadiska zvyšuje riziko zdravotných problémov. Štúdium medicíny alebo ošetrovateľstva je s týmto typom fóbie prakticky nemožné.

Hematofóbia a trypanofóbia sú v medzinárodnej klasifikácii chorôb (ICD-10) zaradené medzi špecifické fóbie a často sa vyskytujú spoločne s inými fóbiami. Mierny strach z krvi a ihiel je normálny, epidemiologické štúdie uvádzajú, že viac ako desať percent populácie tento strach dobre pozná. V chorobu však prepukne asi u dvoch až troch percentách populácie. Najmä deti sa často veľmi obávajú injekčných striekačiek. Odporúča sa preto vždy im pred zákrokom vysvetliť, prečo je to potrebné. Pri zrozumiteľnom vysvetlení je pravdepodobné, že sa s očkovaním alebo odberom krvi lepšie vysporiadajú.

Ako vzniká hematofóbia a trypanofóbia?

O skutočnej príčine špecifických fóbií ako sú hematofóbia a trypanofóbia sa stále veľa nevie. Príčiny vzniku môžu zahŕňať negatívne skúsenosti, genetiku, naučené správanie alebo nevhodné sociálne prostredie. Mnoho fóbií sa vyvíja v dôsledku negatívnych skúseností alebo panického záchvatu súvisiaceho s konkrétnym objektom alebo situáciou. Tiež existuje súvislosť medzi vlastnou špecifickou fóbiou a fóbiou svojich rodičov. V neposlednom rade pri rozvoji špecifických fóbií zohrávajú rolu aj zmeny vo fungovaní mozgu.

Zaujímavé je, že na rozdiel od iných fóbií sa strach z krvi alebo injekčných striekačiek vyznačuje tzv. dvojfázovou úzkostnou reakciou. Po počiatočnej krátkej fáze paniky a zvýšenej fyziologickej aktivity s rýchlym pulzom, zvýšeným krvným tlakom, potením atď. nasleduje pokles krvného tlaku a klesnutie tepovej frekvencie až na 35-40 úderov za minútu. Toto môže to spôsobiť závrat, bledosť či dokonca mdloby.

Okrem najbežnejších obáv z mdlôb sa však pacienti obávajú aj straty kontroly, záchvatu paniky, zosmiešnenia inými, alebo zlomenia a zotrvania ihly v tele. Pomerne časté sú tiež pocity odporu a zhnusenia pri konfrontácii s krvou alebo injekčnými striekačkami.

Ako dostať strach z ihiel a krvi pod kontrolu?

Vo VIRTUO sa špecializujeme na redukciu hematofóbie a trypanofóbie. Využívame pri tom najefektívnejšie metódy overené vedeckým výskumom a praxou. Poskytovaním informácií o procesoch v ľudskom organizme a zapojením inovatívnych techník Vám pomôžeme získať kontrolu nad Vašim strachom z krvi a ihiel už po pár sedeniach. Počas sedení využívame osvedčenú techniku ​​konfrontácie s podnetom, ktorý vyvoláva úzkosť. V našom prípade sa konfrontácia deje vo virtuálnej realite a nasleduje až po vzájomnej dohode. Veľkou výhodou je, že ste po celý čas v bezpečí a v rukách odborníka, ktorý Vás krok za krokom vyvedie von z bludného kruhu negatívnych myšlienok a obáv.

Dôležitým krokom na Vašej ceste k zdraviu je uvedomiť si, že všetky fyziologické a psychologické reakcie sa dejú podľa určitých vzorcov. Aj vyhýbavé správanie je návyk, ktorý je možné zmeniť. Taktiež existujú účinné stratégie, ktoré pomáhajú v nepríjemných situáciách reagovať pokojnejšie. Vo VIRTUO sa v priebehu sedení postupne naučíte, že situácie spôsobujúce úzkosť sú v skutočnosti menej nebezpečné, ako sa na prvý pohľad zdá. Tiež sa dozviete čo je vlastne strach, ako vzniká a prečo sa stal Vašim stálym spoločníkom počas návštev nemocníc, lekárskych vyšetrení a očkovaní. Osvojíte si efektívne techniky, vďaka ktorým bude Vaša úzkostná porucha čoskoro minulosťou. Pracujeme spôsobom, ktorý si vyžaduje Vašu aktívnu spoluprácu, pričom sa vždy zameriavame na Vašu konkrétnu situáciu. Naučíme Vás aplikovať efektívne relaxačné metódy, mentálne stratégie a behaviorálne cvičenia, ktoré Vám pomôžu úspešne zvládnuť Váš strach z ihiel a krvi.

Hematofóbia a trypanofóbia nezmiznú samy od seba, naopak majú tendenciu sa časom zhoršovať. Čím skôr postihnutí začnú s konzultáciami, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa ich natrvalo a úplne zbavia. Napriek tomu, že sa dá hematofóbie a trypanofóbie úspešne zbaviť už v priebehu niekoľkých sedení, väčšina postihnutých pomoc nevyhľadáva.