What is panic disorder?

Panic disorder je úzkostná porucha ku ktorej najčastejším príznakom patria intenzívne stavy úzkosti či záchvaty paniky. Na telesnej úrovni sa prejavuje absolútnym zmätkom, je sprevádzaná búšením srdca, závratmi, tlakom na hrudi či nepríjemným brnením v rukách a nohách. Častý je pritom pocit, že každú chvíľu môže nastať nejaká katastrofa.

Rovnako typické sú pre panickú poruchu pretrvávajúce obavy z ďalšieho panického ataku, ktoré postihnutých sprevádzajú dlhšie ako jeden mesiac po prvom záchvate. Medzi tieto obavy patrí aj strach z ďalších následkov potenciálneho záchvatu, ako napríklad strata kontroly, „zbláznenie sa“ alebo infarkt.

Keďže samotné lapanie po dychu alebo intenzívne búšenie srdca sú na prvý pohľad fyzické príznaky, postihnutí ľudia vo veľkej väčšine prípadov najskôr absolvujú rôzne vyšetrenia u špecializovaných lekárov. Až po vylúčení fyzických príčin si postihnutí uvedomia, že skutočný dôvod spočíva v psychike a vyhľadajú pomoc odborníkov na duševné zdravie. Panická porucha ako taká tak býva diagnostikovaná až oveľa neskôr po jej prvotnom prepuknutí.

What are the causes of panic disorder?

V tom, že niektorí ľudia sú náchylnejší k panike ako iní, hrá veľmi dôležitú rolu genetická výbava. Je oveľa pravdepodobnejšie, že sa u ľudí s vrodenou predispozíciou ich prvý panický záchvat dostaví v náročnom období – napríklad počas rozvodu, po presťahovaní alebo počas stresového obdobia v práci.

Pri prepuknutí panickej poruchy majú tiež vplyv aj vlastné negatívne skúsenosti a zážitky. Môžu to byť napríklad mimoriadne stresujúce zážitky, ako týranie v detstve alebo smrť člena rodiny alebo priateľa. Rovnako je riziko väčšie pri povahách, ktoré sú citlivejšia na stres a negatívne emócie.

How to reduce panic disorder?

Vo VIRTUO poskytujeme klientom rýchlu úľavu od panických akatkov a obáv z ďalšieho záchvatu. Využívame pri tom najefektívnejšie metódy overené vedeckým výskumom a praxou. Poskytovaním informácií o dôležitých procesoch v ľudskom organizme a zapojením inovatívnej technológie virtuálnej reality Vám pomôžeme získať kontrolu nad Vašim strachom už po pár sedeniach.

An important step on your new path to health is to realize that all physiological and psychological reactions in your body follow certain patterns. These patterns can be changed positively. Avoidant behavior is a habit that can be unlearned, too. In addition, you will acquire effective strategies that help you respond more calmly during unpleasant situations. Over the course of your sessions at VIRTUO, you gradually learn that anxiety-provoking situations are less dangerous than what they seem.

Findings from scientific research confirm that the sooner the affected individuals begin treatment, the more likely they are to get rid of this condition permanently.

Don't wait and get in touch now.