What is claustrophobia?

Claustrophobia predstavuje nadmerný strach zo stiesnených, uzavretých alebo preplnených priestorov. Osoba s klaustrofóbiou prežíva v týchto situáciách intenzívny strach a úzkosť. Častým následkom je tak vyhýbanie sa priestorom, ktoré môžu vyvolať taktéto nepríjemné pocity. Postihnutí touto poruchou pri pobyte – avšak často už aj pri samotnom pomyslení na pobyt – v uzavretých priestoroch pociťujú intenzívne fyziologické príznaky ako sú rýchly tlkot srdca, potenie, dýchavičnosť, napätie v hrudníku, ale aj tlak v bruchu alebo potrebu použitia toalety. Takéto obmedzenie má priamy negatívny vplyv na ich kvalitu života, keďže vyhýbanie sa obávaným situáciám často zahŕňa aj dôležitú zdravotnú starostlivosť.

What are the causes for claustrophobia?

Klaustrofóbia patrí medzi tzv. špecifické fóbie. Postihnutí týmito fóbiami majú často hyperaktívne a precitlivené mozgové oblasti, ktoré sú zodpovedné za reakcie na ohrozujúce podnety.

Ako pri väčšine úzkostných porúch, tak aj pri vzniku klaustrofóbie hrá rolu genetika. Klinické štúdie potvrdili u klaustrofobikov poškodenie v géne nazvanom GPM6A, o ktorom sa predpokladá, že by mohol byť zodpovedný za vznik klaustrofóbie. Ak má napríklad niektorý z Vašich rodičov klaustrofóbiu, je pravdepodobnejšie, že ňou môžete trpieť aj Vy.

Nadmerný strach z uzavretých priestorov môže ale prepuknúť aj po traumatickej udalosti z detstva, ako napríklad šikanovaní, zneužívaní, alebo nepríjemnom zážitku uviaznutia v stiesnenom priestore, ako je napríklad výťah.

Riziko vypuknutia klaustrofóbie sa tiež zvyšuje s každou ďalšou pridruženou úzkostnou poruchou.

How can claustrophobia be reduced?

Vo VIRTUO poskytujeme klientom rýchlu úľavu od nadmerného strachu z uzavretých a stiesnených priestorov. Využívame pri tom najefektívnejšie metódy overené vedeckým výskumom a praxou. Poskytovaním informácií o dôležitých procesoch v ľudskom organizme a zapojením inovatívnej technológie virtuálnej reality Vám pomôžeme získať kontrolu nad Vašim strachom už po pár sedeniach.

An important step on your new path to health is to realize that all physiological and psychological reactions in your body follow certain patterns. These patterns can be changed positively. Avoidant behavior is a habit that can be unlearned, too. In addition, you will acquire effective strategies that help you respond more calmly during unpleasant situations. Over the course of your sessions at VIRTUO, you gradually learn that anxiety-provoking situations are less dangerous than what they seem.

Findings from scientific research confirm that the sooner the affected individuals begin treatment, the more likely they are to get rid of this condition permanently.

Neváhajte a napíšte nám hneď.