Čo je klaustrofóbia?

Klaustrofóbia predstavuje nadmerný strach zo stiesnených, uzavretých alebo preplnených priestorov. Osoba s klaustrofóbiou prežíva v týchto situáciách intenzívny strach a úzkosť. Častým následkom je tak vyhýbanie sa priestorom, ktoré môžu vyvolať taktéto nepríjemné pocity. Postihnutí touto poruchou pri pobyte – avšak často už aj pri samotnom pomyslení na pobyt – v uzavretých priestoroch pociťujú intenzívne fyziologické príznaky ako sú rýchly tlkot srdca, potenie, dýchavičnosť, napätie v hrudníku, ale aj tlak v bruchu alebo potrebu použitia toalety. Takéto obmedzenie má priamy negatívny vplyv na ich kvalitu života, keďže vyhýbanie sa obávaným situáciám často zahŕňa aj dôležitú zdravotnú starostlivosť.

Ako vzniká klaustrofóbia?

Klaustrofóbia patrí medzi tzv. špecifické fóbie. Postihnutí týmito fóbiami majú často hyperaktívne a precitlivené mozgové oblasti, ktoré sú zodpovedné za reakcie na ohrozujúce podnety.

Ako pri väčšine úzkostných porúch, tak aj pri vzniku klaustrofóbie hrá rolu genetika. Klinické štúdie potvrdili u klaustrofobikov poškodenie v géne nazvanom GPM6A, o ktorom sa predpokladá, že by mohol byť zodpovedný za vznik klaustrofóbie. Ak má napríklad niektorý z Vašich rodičov klaustrofóbiu, je pravdepodobnejšie, že ňou môžete trpieť aj Vy.

Nadmerný strach z uzavretých priestorov môže ale prepuknúť aj po traumatickej udalosti z detstva, ako napríklad šikanovaní, zneužívaní, alebo nepríjemnom zážitku uviaznutia v stiesnenom priestore, ako je napríklad výťah.

Riziko vypuknutia klaustrofóbie sa tiež zvyšuje s každou ďalšou pridruženou úzkostnou poruchou.

Ako dostať klaustrofóbiu pod kontrolu?

Vo VIRTUO poskytujeme klientom rýchlu úľavu od nadmerného strachu z uzavretých a stiesnených priestorov. Využívame pri tom najefektívnejšie metódy overené vedeckým výskumom a praxou. Poskytovaním informácií o dôležitých procesoch v ľudskom organizme a zapojením inovatívnej technológie virtuálnej reality Vám pomôžeme získať kontrolu nad Vašim strachom už po pár sedeniach.

Dôležitým krokom na Vašej novej ceste k zdraviu je uvedomiť si, že Vaše telesné a psychické reakcie v nepríjemných situáciách sa dejú podľa určitých vzorcov, ktoré je možné zmeniť. Vyhýbavé správanie je nefunkčný návyk udržujúci Vašu poruchu, ktorý sa v skutočnosti dá úspešne zmeniť. Taktiež Vás naučíme techniky, ktoré Vám pomôžu v nepríjemných situáciách reagovať pokojnejšie. Vo VIRTUO počas konzultácií postupne zistíte, že situácie spôsobujúce úzkosť sú v skutočnosti menej nebezpečné, ako sa na prvý pohľad zdá.

Vedecké výskumy potvrdzujú, že čím skôr postihnutí začnú s konzultáciami, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa tejto poruchy natrvalo a úplne zbavia.

Neváhajte a napíšte nám hneď.