Duration: 50 min.
Fee: €40

Zvýhodnené sedenie ponúkame univerzitným študentom, občanom s invalidným dôchodkom alebo dôchodcom. Ak klient nie je schopný dostaviť sa na sedenie, zrušenie je možné najneskôr 24h pred začiatkom sedenia. V opačnom prípade je sedenie spoplatnené.