Trvanie: 50 minút
Poplatok: €50

Zvýhodnené sedenie ponúkame univerzitným študentom, občanom s invalidným dôchodkom alebo dôchodcom. Ak klient nie je schopný dostaviť sa na sedenie, zrušenie je možné najneskôr 24h pred začiatkom sedenia. V opačnom prípade je sedenie spoplatnené.