Čo je kynofóbia?

Kynofóbia alebo nadmerný strach zo psov predstavuje mimoriadne častú špecifickú fóbia. Aj keď sú v populácii fóbie z hadov a pavúkov ešte o niečo rozšírenejšie, pre priemerného človeka je oveľa pravdepodobnejšie, že sa v každodennom živote stretne so psami. Kynofóbia ako taká je vo veľa prípadoch veľmi nepríjemná porucha, ktorá priamo obmedzuje kontakt s priateľmi a príbuznými, ktorí vlastnia psa, čo má za dôsledok zníženie kvality života.

Ako vzniká kynofóbia?

Podľa evolučnej teórie mohla kynofóbia vzniknúť z prvotného strachu človeka z nebezpečných voľne žijúcich zvierat, ako sú vlci alebo medvede. Ďalší z možných dôvodov vzniku je negatívna skúsenosť so psami, či už dôsledkom intenzívneho šoku alebo priamej konfrontácie so psom, ako napríklad uhryznutie. K ďalšiemu spúšťaču tejto fóbie patrí aj tzv. modelové učenie – napríklad, keď si deti osvojili úzkostné správanie svojich rodičov.

Ako dostať kynofóbiu pod kontrolu?

Vo VIRTUO poskytujeme klientom rýchlu úľavu od nadmerného strachu zo psov. Využívame pri tom najefektívnejšie metódy overené vedeckým výskumom a praxou. Poskytovaním informácií o dôležitých procesoch v ľudskom organizme a zapojením inovatívnej technológie virtuálnej reality Vám pomôžeme získať kontrolu nad Vašim strachom už po pár sedeniach.

Dôležitým krokom na Vašej novej ceste k zdraviu je uvedomiť si, že Vaše telesné a psychické reakcie v nepríjemných situáciách sa dejú podľa určitých vzorcov, ktoré je možné zmeniť. Vyhýbavé správanie je nefunkčný návyk udržujúci Vašu poruchu, ktorý sa v skutočnosti dá úspešne zmeniť. Taktiež Vás naučíme techniky, ktoré Vám pomôžu v nepríjemných situáciách reagovať pokojnejšie. Vo VIRTUO počas konzultácií postupne zistíte, že situácie spôsobujúce úzkosť sú v skutočnosti menej nebezpečné, ako sa na prvý pohľad zdá.

Vedecké výskumy potvrdzujú, že čím skôr postihnutí začnú s konzultáciami, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa tejto poruchy natrvalo a úplne zbavia.

Neváhajte a kontaktujte nás hneď.